Tin Tức | KTIMI Việt Nam 2024

HƯỚNG DẪN XÁC MINH SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG CÔNG TY KTIMI VIỆT NAM

Giờ đây, bạn đã có thể nhanh chóng xác thực sản phẩm chính hãng của Công ty KTIMI Việt Nam thông qua tem xác thực điện tử mã QR ở phần vỏ hộp của tất cả sản phẩm KTIMI với các bước sau: 2. Quét mã QR bằng camera hoặc phần mềm quét mã trên […]